• Acceptance & commitment Therapy ACT

 • Acceptance and commitment therapy

  De balans willen opmaken en je leven bewuster en voller willen leven, dat zijn redenen om ACT te gaan doen. Het gaat in deze training om de bereidheid je eigen gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf wilt verbinden. Je leert jezelf niet te veroordelen over je gedachten en gevoelens. Jij mag er zijn, je mag zijn wie je bent en onder ogen zien wat is. Vermijden is menselijk gedrag, in deze training leer je dit diep te onderzoeken en aan te gaan. 

  Je leven accepteren en ten volle te leven zijn belangrijke stappen binnen ACT. Negativiteit, pijn en angst (zoals vb afwijzing) zijn inherent in het leven. Hier kun je je tegen verzetten maar dan ontstaat er strijd. Deze training is erg geschikt voor mensen die al een mindfulness training hebben gevolgd en de verdieping in willen. 

   Wat leer je bij ACT

  • Van controle naar acceptatie (controleren is de wereld proberen naar je hand te zetten wat toch niet gaat);
  • Van fusie naar defusie (in plaats dat je je gedachten bent, heb je ze en hoef je er in feite niet zoveel mee);
  • Van piekeren naar contact in het hier en nu (mindfulness);
  • Van het descriptieve zelf naar het observerende zelf (afstand nemen van je gedachten en eigenaardigheden en je er niet meer volledig mee vereenzelvigen);
  • Van regels naar waarden (alle regels die jouw strenge hoofd je opgelegd bewust maken en je er niet meer door laten leiden);
  • Van vermijding naar ervarend leven (als je weet wat je echt wil in het leven, stappen gaan zetten om naar deze waarden te gaan leven).

  
Alle genoemde stappen of kernprocessen staan met elkaar in verband, ze
 kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het
 toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische 
flexibiliteit. Woensdagavond 9 Maart 2016 starten we met deze bijzondere nieuwe training. Wil jij zeker zijn van een plekje? Schrijf je dan snel in door een email naar mij te sturen. 

  ACT is een vijf- weekse training en de kosten hiervoor zijn 300 euro excl.  Het kan dat je in aanmerking komt voor vergoedingen.